C
a
t
a
l
o
g
u
e

E-BOOKS

Collection of books and magazines on Urdu language & literature

RECENT UPLOADS

SEE ALL

Aaj Kal

Shumara Number-012

1979

Aaj Kal

Shumara Number-002

1977

Aaj Kal

Shumara Number-010

1975

Aaj Kal

Shumara Number-012

1978

Aaj Kal

Shumara Number-003

1981

Aaj Kal

Shumara Number-006

1980

Aaj Kal

Shumara Number-006

1981

Aaj Kal

Shumara Number-007

1980

Aaj Kal

Shumara Number-001,002

1981

Aaj Kal

Shumara Number-009

1951

Aaj Kal

Shumara Number-008

1981

Aaj Kal

Shumara Number-010

1981

Aaj Kal

Shumara Number-007

1981

Aaj Kal

Shumara Number-004

1979

Aaj Kal

Shumara Number-012

1981

Featured Books

SEE ALL

Ada-e-Kufr

 

1962

She'r-e-Shor Angez

Volume-001

1990 Criticism

Saakhtiyat: Ek Taaruf

 

2011 compiled

Gilchrist Aur Auska Ahed

 

1979 Criticism

Urdu Shaeri Par Ek Nazar

Volume-001

1985 Criticism

Urdu Shaeri Par Ek Nazar

Volume-001

1985 poetry

Baqiyat-e-Jigar

 

1987

Kabeer Sahab

 

1994 Criticism

Adab Aur Zindagi

 

1939 Criticism

Urdu Nasr Mein Mazah Nigari Ka Siyasi Aur Samaji Pas-Manzar

 

1996 Criticism

Falsafa Ki Pahli Kitab

 

1928

Urdu Stage Drama

Radha Kanahiya Se anaar kali Tak Urdu Stage Drame Ki Mukammal Tareekh

1986 Fiction

Sair Kar Duniya Ki Ghafil

 

2012

Marxism Ek Mutala

 

1971 Criticism

CLASSICS

SEE ALL

Deewan-e-Dilair Jangi

Seeraj-ul-Intezal

1860 Deewan

Risala-e-Tareefunnabz

 

1887

Urdu Tarjuma-e-Kulliyat-e-Sadeedi

 

1895 Medicine

Majmu-e-Marsiya Meer Monis

Volume-001

1881 Marsiya

Laal Chandrika

 

1886

Deewan-e-Ghalib

 

1861 Deewan

Amrit Sagar Urdu

 

1939 Medicine

Tareekh-e-Raaj parssti

 

1875

Ghuncha-e-Raag

 

1863

Insha-e-Tameez

 

1887 Essays

Ajaibaat-e-Farang

Tareekh-e-yusufi

1898

Gulshan-e-Shahadat

 

1861 Marsiya

Maktubat-e-Hasan

 

1891

Nikaat-e-Ehsaani

 

1873

Tazkira-tus-salat

 

1879

Magazines

SEE ALL

Munadi

Shumara Number-004

1973 Munadi

Maarif

January

1930 Marif

Chaharsoo

Balraj Komal Number: Volume-017

2008 Chahar-Soo,Rawalpindi

Munadi

Shumara Number-001

1987 Munadi

Tahreer,Delhi

Shumara Number-001

1973 Tahreer,Delhi

Burhan

Shumara Number-005

1941 Burhan,Delhi

Munadi

Shumara Number-001,002,003

1978 Munadi

Munadi

Shumara Number-003

1960 Munadi

Zamana

Shumara Number-004

1922 Zamana,Kanpur

Munadi

Shumara Number-001

1972 Munadi

Aaj Kal

Ghalib Number: Shumara Number-007

1960 Aaj Kal,New Delhi

Karzan Gazette

Shumara Number-002

1900 Karzan Gazette Dehli

Insha,Kolkata

Nisar Ahmad Farooqi Number: Shumara Number-009,010

2002 Insha,Kolkata

Insha,Kolkata

Nisar Ahmad Farooqi Number: Shumara Number-009,010

2002 Research

Nigar,Pakistan

Niyaz Number: Shumara Number-002,003

1963 Nigar,Lucknow

Hikayaat(Stories)

SEE ALL

Guldasta-e-Hikayaat

 

1887 Moral and Ethical

Hikayaat-e-Roomi

Part-002

1940 Criticism

Ahwalus Sadqin Fi Hikayatus Salihin

 

1912

Muntakhab-ul-Hikayaat

 

Hikayaat-e-Masnavi Maulana Rome

 

1930

Hikayat-e-Sa’di Dilchsp-o-Naseehat Amoz

 

2010

Hikayaat-e-Roomi

Part-001,002

1945

Hikayaat-e-Auliya

 

1983 Moral and Ethical

Zarrin Hikayat

 

1940 Masnavi

Zarrin Hikayat

 

1940 Translation

Hikayat-e-Luqman

 

1991

javaam-ul-Hikayaat-o-Lawame-ur-Riwayat

Volume-001

1943

Hikayat-e-Sufiya

 

1999

Hikayaat-e-Roomi

Part-001

1939

Hikayat-e-Bostan-e-Saadi

 

Moral and Ethical

Ficition

SEE ALL

Apne Dukh Mujhe De Do

 

1997 Fiction

Saudai

 

1992 Fiction

Bagh-o-Bahar

Qissa-e-Chahaar Darwesh

1931 Dastaan

Bagh-o-Bahar

Qissa-e-Chahaar Darwesh

1931 Fiction

Ghazal

 

1965

Angare

Das Mukhtasar Kahaniyon Ka Majmua

Aag Ka Darya

 

1989

Gurez

 

1982 Fiction

Masroof Aurat

 

1989

Tarah Daar Laundi

 

1965 Fiction

Prem Battisi

Part-001

Bahut Der Kar Di

 

1972 Fiction

Kitne Pakistan

 

2003 Novel

Haram Sara Ka Mahboob

 

Kali Shalwar

 

HINDI & ENGLISH E-BOOKS

SEE ALL

Iqbal

 

1947 Criticism

Deewan-e-Meer

Part-002

Criticism

Mahakavi Ghalib Ki Shayari

Lokpriye Shayed

2002 Intikhab

A History of Indian Literature

Volume-003

1975 History

Mahabharat Bhasha

 

1926

Iqbal: The Poet & The Politician

 

1994 Research

Ghalib Ke Patr

 

1958

Bachchon Ki Duniya

 

2012 Majmua

Mahakavi Akbar

 

1981 Criticism

Urdu Bhasha Aur Sahitya

 

1962

A Voice From The East

The Poetry of Iqbal

1982 Criticism

Jaan-e-Ghazal

 

2015

Mirza Ghalib in English Verse

 

2004 Translation

Deewan-e-Ghalib

Mukammal Vazahat ke saath

2009 Deewan

Geeton Ki Phulwari

 

2013

Added to your favorites

Removed from your favorites