Abul Khair Nashtar's Photo'

ابوالخیر نشتر

1947 | بیتیا, ہندوستان