B S Jain Jauhar's Photo'

B S Jain Jauhar

1927 | Meerut, India

A disciple of Seemab Akbarabadi, published several collections of his ghazals and nazms

A disciple of Seemab Akbarabadi, published several collections of his ghazals and nazms

E-Books by B S Jain Jauhar7

Kaif-o-Karb

2017

Khwab-o-Khayal

2010

Sher-o-Naghma

2013

Soz-o-Gudaz

2011

Soz-o-Gudaz

2011

Tarana-e-Bedari

2005

Tarana-e-Bedari

2005

E-Books on B S Jain Jauhar1

B.S.Jain Jauhar: Fun Aur Shakhsiyat

2007

Editor Ebook 1

Shair

Shumara-005,B-S Jain Jauhar Number

2007