Fakhir Jalalpuri's Photo'

Fakhir Jalalpuri

1934 | Jalalpur, India

E-Books by Fakhir Jalalpuri7

Aasman Aise Aise

2011

Barg-o-Saaz

1993

Dana-e-Subul

2007

Lab-e-Furat

1987

Nigar-e-Ghazal

2012

Zaitoon Ke Saye

2015

Zikr-e-Ayesha

2010

E-Books on Fakhir Jalalpuri3

Aasar-o-Baqiyat

2006

Aasar-o-Baqiyat

2006

Khatoon-e-Jannat

2005