Hijab Imtiyaz Ali's Photo'

Hijab Imtiyaz Ali

1908 - 1999 | Lahore, Pakistan

Hijab Imtiyaz Ali

BOOKS 10

Gulistan Aur Bhi Hain

Hijab Imtiaz Ali Ke Afsane

2008

Khalwat Ki Anjuman

 

1936

Kont Iliyas Ki Maut

 

1935

Mummy Khana

 

1945

Pagal Khana

 

1988

Pagal Khana

 

1980

Pagal Khana

 

1988

Sanobar Ke Saye Aur Dusre Roman

 

 

Tohfe Aur Dusre Shagufta Afsane

 

1939

Zalim Mohabbat

 

 

 

More Authors From "Lahore"

  • Intizar Hussain Intizar Hussain
  • Mohammad Javed Anwar Mohammad Javed Anwar
  • Mohammad Yunus Butt Mohammad Yunus Butt
  • Mohammad Husain Azad Mohammad Husain Azad
  • Eruj Mubarak Eruj Mubarak
  • Mirza Adeeb Mirza Adeeb
  • Mustansar Husain Tarar Mustansar Husain Tarar
  • Zafar Ali Khan Zafar Ali Khan
  • Tasnim Minto Tasnim Minto
  • Maulwi Sayed Mumtaz Ali Maulwi Sayed Mumtaz Ali