Ishrat Rahmani's Photo'

Ishrat Rahmani

1910 - 1992 | Karachi, Pakistan

E-Books by Ishrat Rahmani9

Lal Qila Ki Sham

1957

Meer Mushaira

1937

Mere Geet

Niyyat Ka Phal

2013

Tere Geet

1945

Unchay Nishan Wale

1946

Urdu Drama Ka Irtiqa

1978

Urdu Drame Ki Tareekh-o-Tanqeed

1987

Urdu Drame Ki Tareekh-o-Tanqeed

1975

E-Books on Ishrat Rahmani10

Aagha Hashr Ke Drame

Volume-001

1987

Khwab-e-Hasti

1954

Laila Majnu

1963

Pahla Piyar

Balwa Mangal

1955

Rooh-e-Jazbat

Hazrat Akbar Haidari Ke Kalam Ka Majmua

1931

Rooh-e-Jazbat

1931

Said-e-Hawas

1954

Suraj Ke Sath Sath

1963

Turkey Hoor

1954

Urdu Adab Ke Aath Saal

Editor Ebook 49

Nairang Darma No Jild 17 Shumara Nov 1932

Shumara Number-000

Nairang Sep-1931

Shumara Number-081

1931

Nairang Apr 1932

Shumara Number-000

1932

Nairang Aug-1931

Shumara Number-080

1931

Nairang Dec-1931

Shumara Number-084

1931

Nairang Delhi Jild 7 No 2

Shumara Number-002

1930

Nairang Eid Number Jild 18 Number 2 Feb 1933

Shumara Number-002

1933

Nairang Film Number Jild 18 Number 4-5 Apr-May 1933

Shumara Number-004,005

1933

Nairang Jild 16 Number 2 Feb 1932

Shumara Number-002

1932

Nairang Jild 16 Number 3 Mar 1932

Shumara Number-003

1932

Nairang Jild 17 Shumara 3 Sep 1932

Shumara Number-003

1932

Nairang Jild 17 Shumara 4 Oct 1932

Shumara Number-004

1932

Nairang Jild 18 Number 3 Mar 1933

Shumara Number-003

1933

Nairang Jild 18 Shumara 8 August 1933

Shumara Number-002

1933

Nairang Jild 19 Shumara 3-4 SEP-OCT 1933

Shumara Number-003,004

1933

Nairang Jild 6 Shumara 2-3 Feb-March-1930

Shumara Number-002,003

1930

Nairang Jild 6 Shumara 4 APR-1930

Shumara Number-004

1930

Nairang Jild 6 Shumara 5 May-1930

Shumara Number-005,006

1930

Nairang Jild 7 Shumara 1 July-1930

Shumara Number-001

1930

Nairang Jild 7 Shumara 2 Aug-1930

Shumara Number-002

Nairang Jild 7 Shumara 3 Sep-1930

Shumara Number-069

1930

Nairang Jild 7 Shumara 4 Oct-1930

Shumara Number-070

1930

Nairang Jild 7 Shumara 5 Nov-1930

Shumara Number-071

1930

Nairang Jild 7 Shumara 6 Dec-1930

Shumara Number-072

1930

Nairang Jild-5 No-4

Shumara Number-009

1929

Nairang Jild-5 No-4

Shumara Number-008

1929

Nairang Jild-5 No-4

Shumara Number-010

1929

Nairang Jild-5 No-4

Shumara Number-007

1929

Nairang Jild-5 No-4

Shumara Number-005

1929

Nairang Jild-5 No-4

Shumara Number-004

1929

Nairang Jild-5 No-4

Shumara Number-006

1929

Nairang July 1931

Shumara Number-000

Nairang July-1930

Shumara Number-070

1930

Nairang July-1930

Shumara Number-069

1930

Nairang July-1930

Shumara Number-001

1930

Nairang July-1930

Shumara Number-071

1930

Nairang July-1930

Shumara Number-072

1930

Nairang July-1930

Shumara Number-002

1930

Nairang Jun1932

Shumara Number-006

1932

Nairang May 1932

Shumara Number-000

1932

Nairang Nov-1931

Shumara Number-083

1931

Nairang Oct-1931

Shumara Number-082

1931

Nairang Saalgirah Number Jild 16 Number 1 Jan 1932

Shumara Number-001

1932

Nairang Saalgirah Number Jild 18 Number 1 1933

Shumara Number-001

1933

Nairangistan Jild 26 Shumara 3 Mar 1935

Shumara Number-003

1935

Nairangistan Jild 26 Shumara 4 Apr 1935

Shumara Number-004

1935

Nairangistan Jild 27 July 1935

Shumara Number-001

1935

Nairangistan Jild 27 Nov 1935

Shumara Number-005

1935

Nairangistan Khaas Number Jild 9 Shumara 1 Jan 1935

Shumara Number-001

1935