Zaki Anwar's Photo'

Zaki Anwar

Books by Zaki Anwar

6

Anhoni

1963

Doosri Ladki

1958

Heere Ka Jigar

1969

Sazish

Shikasht Hi Shikasht

Zahar

Translated by Zaki Anwar

3

Jai Kantan Ki Kahaniyan

1981

Jayakanthan Ki Kahaniyan

1981

Jayakanthan Ki Kahaniyan

1981