C
a
t
a
l
o
g
u
e

E-BOOKS

Collection of books and magazines on Urdu language & literature

FEATURED BOOKS

SEE ALL

Urdu Shaeri Par Ek Nazar

Volume-001

1985 poetry

Urdu Shairi Mein Qaumi Yakjahiti Ki Riwayat

 

1977 poetry

Urdu Ki Zarifana Shayari Aur Us Ke Numainde

 

1988 poetry

Urdu Ghazal Mein Shahid Baazi

 

1995 poetry

Aaeena-e-Marifat

Urdu Shairi Mein Tasawwuf

1932 poetry

Dagh Dehlvi

 

1936 poetry

She'r-e-Shor Angez

Volume-001

1990 Criticism

Mutala-e-Bedil

Fikr-e-Bergson Ki Raushani Men

1995 Criticism

Gilchrist Aur Auska Ahed

 

1979 Criticism

Kabeer Sahab

 

1994 Criticism

Adab Aur Zindagi

 

1939 Criticism

Urdu Nasr Mein Mazah Nigari Ka Siyasi Aur Samaji Pas-Manzar

 

1996 Criticism

Marxism Ek Mutala

 

1971 Criticism

Manto: Mera Dushman

 

1955 Criticism

Urdu, Hindi Danishwaron Ki Nazar Mein

 

1983 Criticism

CLASSICS

SEE ALL

Urdu Tarjuma-e-Kulliyat-e-Sadeedi

 

1895 Medicine

Amrit Sagar Urdu

 

1939 Medicine

Deewan-e-Dilair Jangi

Seeraj-ul-Intezal

1860 Deewan

Deewan-e-Ghalib

 

1835 Deewan

Deewan-e-Ghalib

 

1861 Deewan

Gulzar-e-Manzoom

 

1877 Deewan

Majmu-e-Marsiya Meer Monis

Volume-001

1881 Marsiya

Gulshan-e-Shahadat

 

1861 Marsiya

Mahabharat Manzoom

 

1862 Epics

Insha-e-Tameez

 

1887 Essays

Risala-e-Qiyaafa

 

1873 Essays

Tareekh-e-Raaj parssti

 

1875

Tazkira-tus-salat

 

1879

Maktubat-e-Hasan

 

1891

Safar Nama-e-Harmain

 

1873

MAGAZINES

SEE ALL

Burhan,Delhi

Shumara Number-005

1941 Burhan,Delhi

Ham Qalam

Salgirah Number: Shumara Number-007،008

1965 Ham Qalam

Alamgeer

Shumara Number-006

1925 Alamgir,Lahore

Al Rashid

Shumara Number-031

1992 Al-Rashid

Aab-o-Gil,Dhaka

March-April

1958 Aab-o-Gil,Dhaka

Aaftab-e-Punjab Lahore

Shumara Number-010

1878 Aaftab-e-Panjab,Lahore

Huma

Shumara Number-192

1982 Huma

Karzan Gazette Dehli

Shumara Number-002

1900 Karzan Gazette Dehli

Aaj Kal,New Delhi

Ghalib Number: Shumara Number-007

1960 Aaj Kal,New Delhi

Aaj Kal,New Delhi

Film Number: Shumara Number-001, 002

1971 Aaj Kal,New Delhi

Tahzeebul Akhlaq

Mashaheer-e-Aligarh Number: Shumara Number-006

2013 Tahzeebul Akhlaq

Dehli Panch

Shumara Number-022

1906 Dehli Panch

Mobahasa

Shumara Number-002

2001 Mobahasa

Afkar, Karachi

Manto Number : Shumara Number-044,045

1945 Afkar,Karachi

Auraq,Lahore

Volume-003

1968 Auraq

FICTION

SEE ALL

Apne Dukh Mujhe De Do

 

1997 Fiction

Saudai

 

1992 Fiction

Bagh-o-Bahar

Qissa-e-Chahaar Darwesh

1931 Fiction

Gurez

 

1982 Fiction

Tarah Daar Laundi

 

1965 Fiction

Bahut Der Kar Di

 

1972 Fiction

Ayama

 

1891 Fiction

Raja Gidh

 

1988 Fiction

Tazkira

 

1987 Fiction

Tedhi Lakeer

 

1967 Fiction

Gaudaan

 

1988 Fiction

Jab Khet Jage

 

1952 Fiction

Aiwan-e-Ghazal

 

2012 Fiction

Aur Insan Mar Gaya

 

1948 Fiction

Bagh-o-Bahar

Qissa-e-Chahaar Darwesh

1931 Dastaan

HINDI & ENGLISH E-BOOKS

SEE ALL

Iqbal

 

1947 Criticism

Deewan-e-Meer

Part-002

Criticism

Mahakavi Akbar

 

1981 Criticism

A Voice From The East

The Poetry of Iqbal

1982 Criticism

Deewan-e-Ghalib

Mukammal Vazahat ke saath

2009 Deewan

Iqbal: The Poet & The Politician

 

1994 Research

Bachchon Ki Duniya

 

2012 Translation

Mirza Ghalib in English Verse

 

2004 Translation

A History of Indian Literature

Volume-003

1975 History

A History of Urdu Literature

 

1990 History

Mahakavi Ghalib Ki Shayari

Lokpriye Shayed

2002 Intikhab

Sher-o-Sukhan

Part-004

1954 Intikhab

Urdu Bhasha Aur Sahitya

 

1962

Geeton Ki Phulwari

 

2013

Ghalib Ke Patr

 

1958

Added to your favorites

Removed form your favorites