E-BOOKS BY: Shamsur Rahman Faruqi

Collection of books and magazines on Urdu language & literature


TITLE
Afsane Ki Himayat Mein
Andaz-e-Guftugu Kya Hai
Arooz Aahang Aur Bayan
Asbaat-o-Nafi
Asbat-o-Nafi
Asman Mehrab
Farooqi Ke Tabsire
Ganj-e-Sokhta
Ghalib Par Char Tehreerein
Hamare Liye Manto Sahab
How To Read Iqbal?
Kai Chand The Sar-e-Aasman
Khursheed Ka Saman-e-Safar
Lafz-o-Mana
Lughat-e-Roz Marrah
Lughat-e-Roz Marrah
Lughat-e-Rozmarrah
Marifat-e-Sher-e-Nau
Meeir ki Kavita Aur Bharatiya Saundarybodh
Sawaar Aur Dusre Afsany
Sher Shor Anghez
Sher Shor Anghez
Sher, Gair Sher Aur Nasr
Sher, Ghair Sher Aur Nasr
Sher, Ghair Sher Aur Nasr
Sher-e-Shor Angez
Sher-e-Shor Angez
Sher-e-Shor Angez
Sher-e-Shor Angez
Sher-e-Shor Angez
She'r-e-Shor Angez
Sir Syed Memorial Lecture 2006
Soorat-o-Mani Sukhan
Surat-o-Mani-e-Sukhan
Tabeer Ki Sharah
Tafheem-e-Ghalib
Tanqeedi Afkar
Urdu Ghazal Ke Aham Mod
Urdu Ka Ibtedai Zamana
Urdu Ka Ibtidai Zamana
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-e1 - 40 of 40 items