Editor ChoiceEDITORS’ CHOICE Popular ChoicePOPULAR CHOICE
GHAZALCATEGORY
ab to mazhab koi aisa bhi chalaya jae2
badan pe jis ke sharafat ka pairahan dekha0
hai bahut andhiyar ab suraj nikalna chahiye0
jab chale jaenge hum laut ke sawan ki tarah0
jitna kam saman rahega0