noImage

Hakeem Dehlvi

Hakeem Dehlvi

Sher 1

ham to kyūñkar kaheñ ki bosa do

gar ināyat karo ināyat hai

hum to kyunkar kahen ki bosa do

gar inayat karo inayat hai

  • Share this