AZIZ LAKHNAVI

  • 1882-1935

One of the most prominent masters of Classical ghazal from Lucknow

One of the most prominent masters of Classical ghazal from Lucknow

Editor ChoiceEDITORS’ CHOICE Popular ChoicePOPULAR CHOICE
GHAZALCATEGORY
dekh kar har dar-o-diwar ko hairan hona0
jalwa dikhlae jo wo apni khud-arai ka0
jite hain kaise aisi misalon ko dekhiye0
wo nigahen kya kahun kyun kar rag-e-jaan ho gain0
ye mashwara baham utthe hain chaara-ju karte0