Editor ChoiceEDITORS’ CHOICE Popular ChoicePOPULAR CHOICE
GHAZALCATEGORY
mere andar jo lahrane lagi hai0
mere suluk ki qimat yahin ada kar de0
rang khushbu aur mausam ka bahana ho gaya0