Editor ChoiceEDITORS’ CHOICE Popular ChoicePOPULAR CHOICE
GHAZALCATEGORY
bas ek nazar mein dil-o-jaan figar karta hai0
nae jaziron ki hum ko bhi chahaten thin bahut0